Firmast

OÜ Väo Paas on paekivist killustikku tootev ettevõte Tallinna ja Harjumaa piiril Väos, mis tegutseb aastast 1992. Lisaks toodame alates aastast 2009 killustikku ka Koigi karjääris Järvamaal.

Paekivi kaevandamisel ja töötlemisel kasutame kaasaegset tehnoloogiat, jälgides keskkonnakaitse ja säästlikkuse nõudeid. Oleme üks väheseid karjääre, kus ei kõrgu hiiglaslikke jäätmemägesid. 

Meile on tähtis jätkusuutlikkus, sest jätkusuutlik mõtlemine ja tegevus aitavad saavutada pikas plaanis tervema
 ja puhtama keskkonna. See tähendab, et käsitleme meie ümbertöödeldavaid loodusvarasid ja taaskasutatavaid
 ehitusmaterjale vastutustundlikult ning kasutame ja arendame protsesse, mis hoiavad keskkonnamõju minimaalse.
 Jätkusuutlikkus tähendab ka vastutustundlikku suhtumist oma töötajatesse ja klientidesse – inimestesse, kellega
 koos tahame oma tulevikku kujundada.

Väo Paasi toodetav killustik on oma kaalu ja hinna suhte tõttu kohalik toode. Transportimine üle 60-70 km kaugusele on reeglina ebaotstarbekas. Seega on meie turg Tallinn ja Harjumaa ning alates 2010. aaprillist ka Järvamaa – siis avasime oma Koigi-Kareda karjääri.

Väo Paas OÜ turuosa Eesti killustikumüügist on 10-15% vahel.

Vahendame diabaaskillustikku Soomest Eurajoki karjäärist ja graniidist äärekive ning sillutiskive (täringukivi) Poolast, Hiinast, Portugalist ja Türgist.