Ressursitõhususe projekt

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

OÜ Väo Paas sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 199 998,80 eurot, mille abil viiakse perioodil 16.09.2019-16.09.2020 ellu projekt „Väo Paas OÜ ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust kütuse tarbimise vähendamisega ja maavara efektiivsema kasutamisega. Kokkuvõtlikult on investeerimisprojektiga kaasnev ressursikasutuse paranemine 5,5% ja ressursitootlikkuse kasv 4,0%.

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne